سختي گير رزيني سختي گير رزيني .

سختي گير رزيني

سختي گير رزيني

نحوه عملكرد سختي گير هاي رزيني با جايگزيني يون هاي سخت منفي در آب سخت با اتم سديم مثبت كه در رزين موجود در سختي گير موجود است،تعريف مي شود. اين رزين بايد به طور متناوب احياء شود تا از رسوب مواد معدني سخت در آن جلوگيرري گردد. اين فرايند با خارج شدن سختي گير از سيكل و عبور نمك محلول در آب صورت مي گيرد و در طول فرآيند احيا آب سختي گير به همراه نمك محلول عبوري از رزين از سيستم تخليه مي گردد و در اين بازه زماني كه عموما در طول شب صورت مي پذيرد، آب موجود در سيكل بدون سختي گيري وارد سيستم مي شود تا روند شست و شو پايان يابد. يكي از روش هاي جلوگيري از خروج سختي گير از سيستم استفاده از دو مخزن سختي گير تحت عنوان سختي گير دوبلكس مي باشد كه در ادامه به طور مفصل به نحوه عملكرد آن پرداخته مي شود.

سديم در سختي گير رزيني

جايگزيني سديم در سختي گير رزيني

مزايا:  سختي گير هاي تبادل يوني، تمامي نياز هاي آب نرم واقعي را براي مصارف خانگي و صنعتي، برآورد مي كنند.

معايب: مشكلات اصلي سختي گير هاي تبادل يوني عبارتند از :

گران بودن آنها

بالا بودن هزينه راه اندازي و نگه داري آنها

جاگير بودن سختي گير

همچنين آب سختي گيري شده حاوي سديم بوده كه براي آشاميدن مناسب نيست. البته اين مشكل را مي توان با درنظر گرفتن يك خروجي كه آب سختي گيري نشده از آن بيرون مي آيد، حل نمود. يك راه حل ديگر براي از بين بردن محتويات سديم، استفاده از دستگاه تقطير كننده آب مي باشد.

كاربردهاي سختي گير رزيني

كاربرد سختي گير رزيني  معمولا براي مصارف صنعتي، شهري، و تجاري استفاده مي شوند . از كاربردهاي سختي گير مي توان موارد زير را نام برد :

آب آشاميدني

بويلر و راكتور وآب جبراني

برج خنك كننده با آب

آب با درجه خلوص بالا

خشكشويي ها و رستوران هاي بزرگ

حفاظت از عناصر انتقال حرارت و نازل اسپري

استفاده در اسمز معكوس و يا سيستم ديونيزه

تصفيه ي  فاضلاب

بازسازي آب

رزين

معمولاً براي سختي‌گيرها در دنيا سه نوع نمك استفاده مي‌شود كه به شرح زير تقسيم‌بندي مي‌گردد:

.1 نمك سخت(سفت)

.2 نمك خورشيدي

.3نمك تبخيرشده

نمك سخت يك ماده‌ي معدني در درون زمين مي‌باشد كه داراي 98 تا 99 درصد از سديم كلرايد مي‌باشد. اين نوع نمك ماندگاريش در آب در حدود 0.5 تا 1.5 درصد است.

نمك خورشيدي يك نوع نمك است كه از تبخير به وسيله‌ي خورشيد از آب دريا به دست مي‌آيد.

اين نمك 85 درصد از سديم كلرايد تشكيل شده است. اين نمك به صورت كريستال به فروش مي رسد.

نمك تبخير شده كه از استخراج در اعماق زمين به دست مي‌آيد با تبخير كردن مواد اضافي تا 99.6% سديم كلرايد دارد.

آيا مفيد است كه تركيبي از اين نمك‌ها را با هم استفاده كنيم؟

به صورت كلي اين تفاوت وجود ندارد كه مخلوطي از اين نمك‌ها با هم استفاده شود اما باعث مي‌شود تا عملكرد سختي‌گير كاهش پيدا كند.

زمان تعويض رزين در سختي گير رزيني

1.     دليل اول تعويض رزين، مجاورت آن ها با آب شهري كلر دار است. بعد از تقريبا 10 سال، رزين شكسته مي شوند و بسيار تكه تكه مي شوند كه فشار آب را درون مخزن محدود مي سازند. اين زماني است كه شما مي فهميد به رزين نو نياز داريد. در بعضي از سيستم ها، اين دانه هاي تكه تكه شده ي رزين ها، وارد آب خانه ها مي شوند و باعث گرفتگي شير هاي آب مي گردند. تخريب رزين و يا ورود آن به سيستم آبرساني ساختمان و منازل دلايل مختلفي دارد كه مي توان به آسيب رزين و عدم كارايي مجدد آن و هچنين مشكل در bottom distributer اشاره نمود.در صورت تخريب رزين در طول بازه كاري مي توان با تعويض رزين اين مشكل را بر طرف نمود، اما در صورت خرابي bottom distributer ) bottom distributer صفحه اي مي باشد كه در خروجي زير لايه سيليس قرار داده مي شود و روي آن نازل هاي برنجي مي باشد كه آب را از خود عبور داده و به خروجي هدايت مي كند، اين صفحه مانع از خروج سيليس، رزين از سيستم شده و آب تميزعبوري از لايه ن را به سيستم تزريق مي كند.)مي بايست آن را بازديد و در صورت نياز براي تعمير و يا تعويض آن اقدام نمود.

روند تغييرشكل رزين در طول سختيگري و تركيب با مواد آلي

2.     مورد دوم زماني است كه رزين ها با رشد جلبك هاي درون مخزن آلوده شده باشند. اين موضوع معمولا قابل رويت است و در مخزن هاي روي مي دهد كه در محيط بيروني نصب شده اند.

3.     مورد بعدي كه نياز به تعويض رزين داريد زماني است كه مقدار قابل توجهي شن درون مخزن باشد. اين، گاهي اوقات، به دليل وجود آب چاه اين مشكل پيش مي آيد و به همين دليل هميشه توصيه شده است كه يك فيلتر رسوب زدا قبل از ورود آب به سختي گير وجود داشته باشد.  شن موجود در بستر رزين باعث خواهد شد تا فشار آب ضعيفي داشته باشيد. تنها راه حل اين مشكل، بيرون آوردن رزين و شن درون مخزن است. جايگزيني رزين جديد از جدا سازي شن از رزين قديمي بسيار براي شما راحت تر مي باشد.

4.     هنگامي كه يك مخزن رزين براي ماه ها و يا سال ها بلا استفاده، مي ماند و يا بوي تندي از رزين هاي تشخيص داده مي شود، زماني است كه بايد رزين را تعويض كنيد. شما مي توانيد با محلول كلر ضعيف، رزين ها را تميز نماييد ولي بايد رزين ها را خارج كنيد و با بامحلول كلر قوي ، مخزن را تميز كنيد و سپس از رزين هاي جديد استفاده كنيد.

5.     رزين هايي كه توسط آهن و يا مواد آلي از بين رفته اند را مي توان با اضافه كردن محلول پاك كننده ي رزين با دوز بالا ( مانند ResUp وIron Out و اسيد سيتريك و يا سفيد كننده) تميز كرد.البته تعويض هميشه جواب خواهد داد.

مشخصات كلي رزين هاي تبادل يوني

مشخصات كلي رزين تبادل يوني (Ion Exchange Resin) ماتريس پليمري حل نشدني  است كه حاوي يون هاي نا پايدار قادر به تبادل با يون در محيط اطراف است.

رزين‌ها بر حسب گروه عامل تعويض متصل به پايه پليمري رزين به چهار دسته تقسيم مي‌شوند:

رزين‌هاي كاتيوني قوي SAC) Strongacidis Cation)

رزين‌هاي كاتيوني ضعيف WAC) Weak acidis Cation)

رزين‌هاي آنيوني قوي SBA) Strongbasic anion)

رزين‌هاي آمونيوني ضعيف WBA) Weak basic anion)

 رزين­هاي كاتيوني ضعيف قادر به جذب كاتيون­هايي هستند كه به قليائيت آب مرتبط است و قادر به جذب كليه كاتيون­هاي موجود در آب نمي­ باشند.

مزيت رزين­هاي كاتيوني ضعيف بازدهي بالاي آن­ها در مقايسه با رزين­هاي كاتيوني قوي مي­باشد، در نتيجه باعث توليد پساب كمتر در احياءءهاي مكرر مي­گردد.

 رزين­هاي آنيوني قوي قادر به جذب كليه آنيون­هاي موجود در آب مي­باشد.

 رزين­هاي آنيوني ضعيف قادر به جذب آنيون اسيدهاي قوي نظير اسيدسولفوريك، كلريدريك و نيتريك مي­باشد. رزين­هاي آنيوني ضعيف مقاوم­تر از رزين آنيوني قوي بوده و به همين جهت در سيستم­هاي تصفيه آب كاربرد بيشتري دارند.

رزين كيليت - رزين كيليت داراي گروه هاي عاملي ويژه اي است كه شامل دو يا چند اتم الكترون دهنده است كه يك اتم فلز تشكيل را مي دهند. كلاس هاي گروه هاي عاملي اين نوع رزين كه از اهميت صنعتي برخورد دارند، شامل اسيدهاي phosphonic، اسيدهاي آمينه و كربوكسيليك و تركيبات گوگرد مي باشند. رزين هايي كه داراي قابليت هاي فلزي كيليت شدن آن هايي هستند كه حاوي اسيد aminophosphonic يا اسيد iminodiacetic يا سايت هاي تيول مي باشند. رزين حاوي Nmethylglucamine را قابليت هاي انتخابي براي بورون هستند.

 

رزين نوع ژلي - هيچ ساختار منافذ دائم براي رزين هاي نوع ژل وجود ندارد.اين منافذ به طور كلي بسيار كوچك در نظر گرفته مي شود ، معمولا بزرگتر از 30A نيستند، و به عنوان از منافذ gelular يا منافذ مولكولي شناخته مي شوند. رزين نوع ژل به معمولا شفاف است.

مشخصات فيزيكي و شيميايي رزين هاي تبادل يوني

معمولا رزين هاي مايع در دانه هاي كروي شكل با قطري بين 0.3 ميلي متر تا 1.2 ميلي متر توليد مي شوند. رزين هاي پودري نيز براي مصارف خاص وجود دارند. دانه هاي پليمري از نظر فيزيكي بسيار پايدار است و مي تواند در انواع مختلف از ستون ها و يا راكتورهاي مورد استفاده قرار گيرد. رزين سولفونيك اسيد تا 120 درجه سانتي گراد نسبت به گرما مقاومت دارند و بعضي از گريدهاي خاص تا 170 درجه سانتي گراد نيز نسبت به گرما مقاومند.رزين هاي تبادل يوني هنگامي كه از يك حالت پيوند يوني به حالتي ديگر تبديل مي شوند، دچار آب رفتگي و يا تورم مي شوند. زماني كه با حلال غير قطبي در تماس قرار گيرند ، دچار آب رفتگي مي شوند.

رزين هاي تبادل يوني و chelating بر روي طيف گسترده اي از PH پايدار هستند.آنها تقريبا پايدار ترين مواد شيميايي معدني يا آلي به جز اكسيدان هاي قوي از قبيل كلر محلول، ازن و يا پراكسيد مي باشد.

شست و شوي معكوس رزين

شستشوي معكوس رزين براي حذف هر گونه ذرات، مواد زائد و از بستر رزين مهم است.آب براي مدت زمان حدود 15 تا 30 دقيقه، در سرعت جريان براي تبديل رزين به مايع تا 60٪ تزريق مي شود. پسماند رزين مصرف شده بايد با توجه به قوانين هر كشور بايد جمع آوري و مورد بازيافت قرار گيرد.

مشخصات سختي گير رزييني

براي ساخت اين سختي گير ها ابتدا ورق كربن استيل با عرض مشخص (با اندازه ارتفاع عدسي تا عدسي سختي گير) را به صورت رول در آورده و خال جوش مي زنيم .

پس از مونتاژ آن ، استوانه اصلي سختي گير جوش كامل خواهد خورد. بعد از جوشكاري استوانه آن، عدسي بالاي سختي گير (به همراه آبفشان) به بالاي استوانه جوش خواهد شد.

سپس يك برش دايره اي به قطري بيشتر از قطر خارجي استوانه سختي گير به زير استوانه جوش مي شود كه داراي تعداد مشخصي سوراخ براي قرار دادن نازل ها است. ورق دايره اي از زير به عدسي پايين جوش داده  مي شود و پايه هاي سختي گير نيز به آن اتصال داده مي شود.

حال زمان نازل گزاري براي دريچه هاي بازديد و آدم رو و همچنين خروجي هاي سختي گير است كه پس از مونتاژ محل هاي تعبيه شده برش داده مي شود.

در طراحي هاي دقيق تر با سدتگاه هاي CNC مي توان سوراخ هاي مورد نياز را قبل از خم كردن و رول كردن ورق روي بدنه ايجاد كرد.

سختي گير هاي فولادي پس از تميز كاري با فرچه و سنگ زني كامل خط جوش ها با دو لايه رگ اپوكسي از داخل به صورت كامل ضد زنگ مي شوند . نازل ها از طريق دريجه آدم رو در سطح پاييني سختي گير نصب خواهد شد.

طرز ساخت سختي گير رزيني

روند جوشكاري و ساخت سختي گير رزيني

رنگ سطح بيروني نيز بنا به درخواست مشتري ها و يا سليقه كارخانه سازنده زيبايي سختي گير را فراهم خواهد آورد.

شير هاي اتوماتيك، نيمه اتوماتيك و دستي نيز از انواع شير هايي است كه بر روي سختي گير هاي مكانيكي رزيني نصب مي شود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ دى ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۴۴:۰۱ توسط:س.ر موضوع:

سختي گير رزيني

رايج ترين نوع سختي گير آب، سختي گير رزيني است كه به مخزني پر شده با رزين اطلاق مي گردد. وظيفه اصلي اين دستگاه گرفتن سختي آب ايجاد شده در اثر يون هايي از جمله كلسيم و منيزيم و تبديل آن به آب نرم طي فرآيند تعويض يوني مي باشد. كاربرد اين دستگاه در ديگ هاي بخار، مبدل هاي حرارتي، برج هاي خنك كن، سيستم هاي سرد كننده، پكيج تصفيه فاضلاب و… مي باشد.

با گذشت زمان رزين از يون هاي ايجاد كننده سختي اشباع مي گردد كه در اين زمان طي فرآيندي به نام احيا، توسط احيا كننده(معمولا آب نمك) شسته شده و به حالت اوليه باز مي گردد. در هر بار احياي سختي گير رزيني ظرفيت رزين اندكي كاهش مي يابد كه در نتيجه آن پس از گذشت تعداد سيكل مشخص، رزين دستگاه نياز به تعويض دارد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ دى ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۴۰:۵۶ توسط:س.ر موضوع: